כבודנו

התעודה שלנו

ספק מומלץ של CAC
הביי מפעל מדע וטכנולוגיה
יו"ר ועד המפקחים של הביי תעשיית ההגנה
מנהל ברית אסטרטגית חדשנות טכנולוגית תעשייתית
סגן יו"ר האגודה לחקר הרפורמות והאסטרטגיה הביי

עלינו
עלינו
עלינו